/ muzykaA

Mazzoll & Arhythmic Perfection

A


CD, MC 1 Ojczyzną naszą dobroć, dobroć, dobroć / Our Homeland Is Goodness,
Goodness, Goodness

 2 A właściwie jego cień / Well, Actually His Shadow

 3 Miłość nie zna granic / Love Knows No Limits

 4 Kocie łapy / Cat Paws

 5 A, B... normal suita (fragmenty) / A, B... Normal Suite (Partially)

 6 Utwór pt. Fian  Ta ohydna siła) / A Song Named Fian  (The Repulsive Power)

 7 Kocham was / I Love You

 8 Ropa św. Anny (część II) - rzecz o cudownym uzdrowieniu / St. Anna’s Pus
(Part II) - About a Wonderful Healing

 9 Jeden dźwięk - rozwój potęgi woli / One Sound - The Development of Will
Power
10 Drobiazgi życiowe - Everyday Life Bits
11 Uszy niedźwiedzia (I) [z tryptyku Arhythmic Ecologica ] /Bear’s Ears (I)
[Of the Triptych Arhythmic Ecologica ]
12 Uszy wieloryba (II) [z tryptyku Arhythmic Ecologica ] / Whale’s Ears (II)
[Of the Triptych Arhythmic Ecologica ]
13 Dezabnormal
14 Miłość nie zna granic i... / Love Knows No Limits and…
15 Ojczyzną naszą dobroć, dobroć, dobroć / Our Homeland Is Goodness,
Goodness, Goodness

Mazzoll - klarnet, klarnet basowy, fletnia pana, głos, dyrygowanie
Janusz Zdunek - trąbka
Sławomir Janicki - kontrabas
Jacek Majewski - instrumenty perkusyjne
Tomasz Gwinciński - perkusja
Wojciech Chudziński - realizacja nagrania
Zdzisław Gogulski & Marek Winiarski - produkcja

1995 Gowi Records