/ muzykaA

Mazzoll & Arhythmic Perfection

A

CD, MC 1 Ojczyzną naszą dobroć, dobroć, dobroć /
Our Homeland Is Goodness,Goodness, Goodness
 2 A właściwie jego cień / Well, Actually His Shadow
 3 Miłość nie zna granic / Love Knows No Limits
 4 Kocie łapy / Cat Paws
 5 A, B... normal suita (fragmenty) / A, B... Normal Suite (Partially)
 6 Utwór pt. Fian  (Ta ohydna siła) /
A Song Named Fian  (The Repulsive Power)
 7 Kocham was / I Love You
 8 Ropa św. Anny (część II) - rzecz o cudownym uzdrowieniu /
St. Anna’s Pus (Part II) - About A Wonderful Healing
 9 Jeden dźwięk - rozwój potęgi woli /
One Sound - The Development Of Will Power
10 Drobiazgi życiowe / Everyday - Life Bits
11 Uszy niedźwiedzia (I) [z tryptyku Arhythmic Ecologica ] /
Bear’s Ears (I) [Of The Triptych Arhythmic Ecologica ]
12 Uszy wieloryba (II) [z tryptyku Arhythmic Ecologica ] /
Whale’s Ears (II) [Of The Triptych Arhythmic Ecologica ]
13 Dezabnormal
14 Miłość nie zna granic i... / Love Knows No Limits And…
15 Ojczyzną naszą dobroć, dobroć, dobroć /
Our Homeland Is Goodness, Goodness, Goodness

Mazzoll - klarnet, klarnet basowy, fletnia pana, głos, dyrygowanie
Janusz Zdunek - trąbka
Sławomir Janicki - kontrabas
Jacek Majewski - instrumenty perkusyjne
Tomasz Gwinciński - perkusja
Wojciech Chudziński - realizacja nagrania
Zdzisław Gogulski & Marek Winiarski - produkcja

1995 Gowi Records